یک استکان سکوت از دریای دل ...

( حذفش نکردم که حس قشنگ بندگی رو ببینم باز هم ! تغییراتی توش دادم اما ! لازم بود ! با اینکه امروز خوب نبود و روز تقریبا بدی بود ! اما می گم شکر ! چون دیشب حس خوبی داشتم ! :)   )

خدایااااااااااا ..........

داری می بینی دیگه ...

حرفی برای گفتن نمی مونه ...

فقط خدای ـ من ...

به کمک های همیشگیت نیازمندم !

کمکم کن که یه بارم شده خودمو باور کنم ...

که بتونم ! می دونی واسم مهمه ! کمکم کن !

..................................

خدایاااااااااااااااا ....

کمکش کن ....        

می دونی نگرانم ...............

خواهش می کنم کمک کن ....

خواهش می کنم ....

........................................

خدایا ....

می دونی مخاطب هامو ...

می دونی !

کمکشون کن !

نیاز دارن بهت !

خواهش می کنم ....

وااااااااااااای خدااااااااااا ...........

چه حس خوبیه ....

این احساس بندگی !

و بزرگ بودن ـ تو !قلب

........................................

خدایا ...

پناه هممون باش ....

یار همیشگیمون باش ....

کمکمون کن که بهت هر روز نزدیک تر شیم ....

کمکمون کن که تو رو بهتر بشناسیم ....

کمکمون کن !

خدایا ....

.........................................................

...............................................

...................................

......................

...............

.......

...

.

بقیه ی حرفام همین جا باشه !

خودت می دونی !

نیازی به گفتن هیچ کدومش نیست !

فقط می خواستم ازت خواهش کنم و صدات بزنم !

خداااااااایاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ..........................

کـــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــکـــــــــــــــــــــ !!!

.............................

دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢ | ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ | خواهر طوفانی | نظرات () |

www . night Skin . ir