یک استکان سکوت از دریای دل ...

 

رقص صدای باران در گوش هایم ...

ندای دلتنگی سر می دهد ...


  

&. این چند روزی اینجا خیلی باران اومد ...

منم خیلی زیرِش راه رفتم و ایستادم ! ...

ای کاش یه کم مغزم شسته می شد ...

&. الآن یه خبر ِ بد شنیدم ... واسم خیلی بد بود ... خیلی ...

گریهگریهگریه

این همه شبِ قدر واسش دعا کرده بودم ..................

گریه

...............................

...................

...

.

&. خداروشکر من دیگه راحت شدم از زنگ زدن !

&. کلی کار دارم ... کـــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــی !!!!!!!!!!

&. حالم  ...................................... !!!!!!!!!!!!!!!گریه

&. 7 مرداد تولد یک سالگیِ وبلاگم بود ...

چه روزایی داشتم با این وب !

اون روز ... موقع نام انتخاب کردن واسش .....

اون موقع بودی !!!!!!

اما الآن .........................................

تولدش مبارک ...

&. جونی دیگه نمونده برام ......گریه

&. اینا رو مینویسم که چی شه ؟!؟!!؟!؟

چی از من کم می کنه !؟ چی از دلم کم میکنه ؟!

فقط دیگران رو ناراحت میکنه !!!

&. لــــــعــــــنــــــــت !!!

&. دیروز ... چند ساعت فقط داشتم سیاوش گوش میدادم ...

باز هم سیاوش !!!

&. دو تا بچه ای بودن ... که از وقتی به دنیا نیومده بودن من سعی میکردم مواظبشون باشم ... 

به دنیا اومدن و تا هفت ماهگی سعی کردم مراقبت کنم ازشون وقتی پیششونم !

یه پسر و یه دختر ...

پسره رو خیلی دوست دارم ! از همون موقع که نوزاد بود ...

تو بغلم خوب بود حالش انگاری !

یه چند سال رفتن ...

الآن اومدن ... دلم براشون خیلی تنگ شده ! 

امشب اینجان ...

&. میشه بیای بغلم کنی ؟!گریه

میشه تو بغلت گریه کنم ؟!؟؟؟؟

نازی نازی ..........................

&. گریهگریهگریه

&. 9/8 چه قدر سخت شده تو دف واسم !

هنوز تمرین نکردم و شنبه صبح هم کلاس دارمخنثی

&. شنبه بعد از ظهر میخوام که خوب بگذره ...

&. خدایا ... شکرت که الآن بهتره ... شکرت .......گریه

اون تسبیح های صلوات ... اون دعاهای شبِ قدر ...

به قولِ خودش باید از دیدِ مثبت نگاه کرد ...

پس شکرت !

&. شدم یه گلوله ی درد و غم !!!

&. دلیلِ ترس هامو پیدا کردم ....

&. مرسی که هستی ...........

مرسی .........ماچ

&.  .......................................

 ! گریه !

 

پنجشنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٢ | ٥:٥۸ ‎ب.ظ | خواهر طوفانی | نظرات () |

www . night Skin . ir