199.دیوانه منم... بی تو ، بی صدا میشکنم..

هم اکنون ، خونه مهر...
پس فردا تحویل پروژه مقدمات و بیان ، ترم 3 معماری...
و من قسمت کار خودم رو تمام کردم و حالام میخوام برم استراحت... و فقط دلم خواست وقتی اینجا جدید شده این لحظه رو ثبت کنم ...

همین.
/ 0 نظر / 77 بازدید