37. می ترسم ...

و فرا رسید.

روزی که هر روز فکرش را می کردم.

اما می ترسم.

از اینکه از گرمای دستان مهربانت کم شود.

از اینکه یادم برود روزی با آغوشت زمان را برایم نگه می داشتی.

و من آرام می گرفتم.

مثل کودکی ...

از اینکه این دو دنیای متفاوت مرا از تو دور کند.

از همه ی اینها می ترسم.

که روزی همه ی این انتظار هایی که برایت نقاشی کشیده ام را یادت برود.

از اینکه ........................................

 

دوست دارم مثل همین عکس برم یه گوشه ،

تو تاریکی بشینم و پاهامو بغل بزنم و ...

/ 6 نظر / 3 بازدید
نگار

نترس عزیزدلم[ماچ] محبت خالصانه تو در قلب حک میشه. همیشه از عزیزترین هایی[قلب][ماچ]

زینب

تو باید تو روشنایی بشینی و دست بزنی خوشحال باشی شاد باشی برای همیشه ی همیشه اره خواهر طوفانی تو می تونی[خنثی][قلب][بغل]

زی زی

سلام آجی جووونم...خیلی از این آپت خوشم اومد...واقعا عالی بود...[ماچ]

فقط من!

بیا خودم بغلت کنم تا یه مدت با خودت خلوت کنی اما تنها نمونی!

sleepy angel

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

بابانوئل

چقدر این پست ی جوریه...[ناراحت]