57. در کنار شقایقی ...

وقتی خواب تو پاورچین پاورچین به مغزم هجوم می آورد .

وقتی امواج خاطراتت به مغزم سیلی می زند .

آن وقت است که می فهمم ، قلب من هم "دچار " شده است .

" و حیف است اگر ماهی دچار دریا شود "

اما من دچار شقایقی شده ام .

"و تا شقایق هست

زندگی باید کرد ... "

یاد سهراب بخیر ...

واقعا نوشته هایش زیباست ...

خدایاااااا.

باز هم شکر ....

/ 12 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دنیا

مرسی اومدی..هنوز دلتنگی خواهر طوفانی؟؟[لبخند]

جودی ابوت

مـهـربـانـی تـا کـــــــی ؟؟ بـگـذارسـخـت باشم و سـرد !! بـاران کـه بـاریــد ... چـتـر بـگـیـرم و چـکـمـه !!! خـورشـیـدکـه تـابـیـد ... پـنـجـره ببـندم و تـاریـک !! اشـک کـه آمـد ... دسـتـمـالـی بـردارم و خـشـک !!! او کـه رفـت نیـشخـنـدی بـزنـم و سـوت . . .

جودی ابوت

امشب از آن شـــب هایی است کــه دل هوای آغوشــــت را کرده ..! افسوس که جـز پاهای بغــل کرده ام مهمانـی ندارم

جودی ابوت

به جای پاک کردن اشکهایتان ، آنهایی که باعث گریه تان میشوند را پاک کنید .

بابانوئل

برگ های پاییـــزی سرشار از شعور درخت اند و... خاطرات سه فصل را بر دوش میکشند آرام قدم بـــگذار... بر چهره ی تکیده ی آنها این برگها حرمت دارند....... درد پاییز درد دانستـــ ـن استــــ .....

شقایق

طبق معمول خیلی قشنگ بود[ماچ]

Sleepy Angel

ذووووووووووووووووووووووووووووووووق مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگ شدم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! خیلی خوشگل انگــــــــــــــــــــــــــــيز بود!!!!!![قلب]

Sleepy Angel

منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم دلم برات تنگ شده بود!![قلب][بغل]