161. یه اتاقِ ساکت و سرد ... منو فکرِ رفتنِ تو ... ! ( توضیح این چند روز ! )

از چه بگویم ؟!

از کدامش بنویسم ؟!

همه را در یک جمله خلاصه میکنم ... :

آااااه .... خسته ام ...... !

×××××××

روز اولی که سال تحویل بود ، " اَ " فقط ناهار بود و رفت گرگان.

سال تحویل داداش اینا بودن و کجی !

بعد از سال تحویل و گرفتن و دادنِ عیدی ، رفتیم خونه مادرجون یکم نشستیم واومدیم بالا و همه خوابیدن !

فرداش که از صبح همینجور مهمان داشتیم ، ناهار و اینا و بعداز ظهر هم که همه رفتیم دریا !

من و شقایقم کلی صدف جمع کردیم واس شقایق البته !

بعدشم شقایق بخاطر اولین حقوقی که گرفته بود بهمون بستنی داد.

و رفتیم خونه و باز هم مهمان ...

که آخرینش عمه اینا که البته 11:30 تازه اومدن و یه ربع به سه رفتن :| ، بودن !

دیگه همینچوری گذشت ...

عید دیدنی خونه عمه ، همش به آلبالو یخی خوردن و لواشک و اینا گذشت :دی

اون روزی هم که دریا رفتیم ، رفتیم که خونه عمو ج رو ببینیم که سوتی دادیم و همون لحظه اینام دمِ در بودن که بیان خونه ی ما :دی

خونه عمو ج هم که رفتیم و قرار بود زودتر برگردیم که بریم خانه کوچک ، که شام سفارش دادن و بزور نگهمون داشتن !

خونه خاله ش  هم ناهار بودیم و بعدِ ناهار هم داداش اینا رفتن چون باید سرکار میرفتن.

بعدشم که همینجور مهمان داشتیم و روز سوم که ناهار خونه خاله ش بودیم ، غروب ، بعد از رفتنِ داداش اینا رفتیم خونه عمو ح ، بعدش که داشتیم بر میگشتیم با خاله اینا ، حوصله نداشتیم تنها باشیم ، گفتیم همه دورِ هم باشیم. با اینکه به خونه خاله اینا نزدیک تر بودیم اما اصرار کردیم بیان خونه ما . و در آخر هم همین شد.

شام با هم بودیم و یکم بازی کردیم و آخرِ شب " اَ "‌ اومد اینجا تا روز چهارم صبح برن گرگان ! 

چهارم صبح که رفتن ، من و بابا و مامان هم رفتیم بیرون که پیراهن و کراوات واسه این کت شلوار جدیده بخریم.

وقتی هم که اومدیم خونه من گفتم خونه خاله گل هم بریم که کارمون تمام شه !

با خاله ش هماهنگ کردیم و رفتیم و برگشتیم.

از وقتی هم که برگشتیم من نشستم لیست گرفتم که به چه چیز هایی نیاز دارم برای گرفتن و شب هم نشستم ساکمو بستم.

البته کلی کار مونده بود واسه فردا صبحش !

و فقط هم 11 تا از اون 100 سوال فیزیک رو نوشتم‌!

پنجم صبح ، رفتم حمام و ساکم رو کامل کردم و منتظرِ خانم خیاط بودیم که لباس عروس رو بیاد مزون تحویل بده !

و این تا ساعت 5 طول کشید !

لباسو که گرفتیم راه افتادیم و رفتیم.

رفتیم خونه حاج خانم.

اون شب گذشت و صبح کجی اومد یکم پیشم دراز کشید و بعدشم صبحانه و اینا.

بعد هم من و کجی رفتیم سراغِ کارهاش.

موقع ناهار هم "اَ " پیتزا گرفت و رفتیم خونشون.

دیگه همش من و کجی اونجا بودیم !

و شب هم خوابیدن رفتیم خونه الهام !

من و کجی با هم بودیم !

هفتم صبح ، بعد از صبحانه رفتیم خونشون که کجی دوش بگیره و بریم آرایشگاه.

تا اون وسایلشو جمع کنه منم اونجا رفتم حمام !

روزِ عروسی ، رفتم خونه عروس حمام ! ;)

رفتیم آرایشگاه و دیگه کلا اونجا بودم تا که الهام اومد و رفتیم دامادیِ " اَ " !

بعد از اونم اومدیم آرایشگاه که "اَ" بیاد دنبالش ، کارش تمام شده بود به موقع اما لاکی که قرار بود بزنن رنگش رو دوست نداشت !

رفتیم لاله ، خریدیم و داشتم گوشیم رو هم جا میذاشتم !

و برگشتیم و فیلمبرداری و اینا .

بعد هم من موندم تا مامان اینا بیان .

خیلی گشنم بود که مامان اینا ناهار آوردن برام.

کارمون که تمام شد رفتیم خونه الهام.

کلا اونجا فقط خودمون بودیم و کلید رو داده بودن دستِ بابا.

خاله اینا و داداش اینا و دایی اینا رو من تازه اون موقع دیدم‌!

بعدشم که لباس پوشیدیم و رفتیم سالن.

دیگه عروسی بود دیگه ...

بعد از اونجام که رفتیم خونه و بزن بکوبِ اساسی ای اونجا بود !

بعد از اونم داداش آینه و منم دو تا لاله یا همون شمعدون رو گرفتم و رفتیم به سمتِ خونشون.

البته فیلمبردار گفت که من باید تو ماشینِ عروس داماد بشینم و این دومین باری بود که تو ماشینِ عروس داماد مینشستم !

یکی عروسیِ داداش اینجا ،‌و دومیم که عروسیِ‌ کجی ...

بعد هم که ما آینه اینا رو بردیم بالا و اومدیم و خداحافظی کردیم.

بعدش هم که مهمان های ما همه راه افتادن و رفتن ! حتی داداش هم راه افتاد و اومد اینجا و بعد از ظهرِ روز هشتم رفت تهران.

و ما هم که خوابیدن رفتیم خونه الهام.

رفتیم اونجا و چای خوردیم و منم که شام نخورده بودم ، کشمش خوردم کمی از گشنگیم کم شه !

بعدش هم که مثلا خوابیدیم و صبح هم سرِ صبحانه بابا گفت به کجی اسمس بده که کِی میان خونه حاج خانم .

که گفتم گوشیش معلوم نیس کجاست.

به "اَ " اسمس دادم و که گفت داریم چای میخوریم و میایم.

گفتم جای بچتون خالی نیست ؟! بدونِ من ؟!

گفت راست میگیا !

بعدشم که لباس پوشیدیم و رفتیم خونه حاج خانم.

مهمان هاشون رفته بودن دور بزنن بیرون .

کم کم اومدن و کجی اینا هم اومدن.

هر دو لباسِ عقدشون رو پوشیدن برای هدیه دادن.

منم ازونجایی که سختم بود پیراهنمو درآوردم و با بلوز شلوار بودم کلا‌!

هدیه ها رو که داد کجی ، همه باز کردن و خوشحال شدن.

بعدشم که کاچی و شیرینی و اینا تعارف کردیم.

اینم ازین.

بعد از ناهار رفتیم خونه الهام وسایلمونو گرفتیم و رفتیم خونه کجی اینا.

یه چای اونجا خوردیم و کادو ها رو باز کردیم و پول ها رو بهشون دادیم و راه افتادیم به سمتِ اینجا !

این چند روزی که مامان اینجا نبود ، پایگاه کسایی که از شهرهای دیگه میومدن بهم خورده بود ، واس همین واسه همه سخت بود !

با این همه پایگاهشون بود خونه خاله ش .

خاله ک قرار بود بعد از ناهار بره که داداش که رفت گفت خیلی شلوغه و قفلِ و الآن نیاین.

واس همین گفتن بعد از شام میریم.

ما هم که تو راه بودیم و من تاااازه تو راه سنجاق های موهامو درآوردم :|

حالم از اون موهای تافت زده بهم میخورد.

گفتم که من موهامو میشورم و بعدشم میرم خونه خاله اینا چون دلم واسه خاله ک تنگ شده خوب ندیدمش !

که خوب مامان اینا گفتن پس زنگ بزنیم بگیم ما هم شام میایم اونجا.

وقتی رسیدیم من درجا رفتم دوش گرفتم و اومدم و یکم نشستیم و حرف زدیم و بعد از شام ، قرار شد با خاله ف تصویری حرف بزنیم.

دیگه یه جوری همه نشسته بودیم رو به لپتاپ یه چند ساعتی شاید با هم بودیم.

همینجور واس خودمون میوه وآجیل و اینام می خوردیم تازه :دی

بعدشم واس اینکه بابا خسته بود و خاله ک هم میخواستن برگردن ، خدافظی کردیم و گفتیم حالا که همه جمعیم ، با شراره هم تصویری حرف بزنیم.

یکم با اون هم حرف زدیم و خدافظی کردیم.

اومدیم خونه و من هم شروع کردم به فرستادنِ عکس ها به خاله ف.

کلی هم با هم حرف زدیم.

دیگه خیلی خسته بودم و گوشیم هم به شارژ بود و باید مینشستم. دلم میخواست دراز بکشم . واس همین خداحافظی کردم با خاله.

و امروز صبح هم که اومدم اینجا .

تمام !

^^^^^^^

&. چقدر نوشتم !

البته خیلی چیزها رو هم نگفتم‌!

&.‌اصلا نفهمیدم چی شد !!!!

الآن کجام ؟! کجا بودم ؟! قضیه چیه ؟!

&. گاهی باید چند روزی را به خوابی عمیق فرو رفت ... !

&. آخرش با " ن " قهر کردم ! میدونم هیچ تقصیری نداره . انگاری زورم به کسی نمیرسه جز اون :|

&. این چند روزی روزهای سختی واسش بود و اتفاقای بدی افتاد.

منم که نبودم !

اگرم بودم خودم هم حالم خراب بود !

نتونستم هیچ کمکی بهش کنم !!

با اینکه میدونستم یه چیش هست !

...

&. از صبح دارم بال بال میزنم برای اینکه بهش زنگ بزنم اما جلو خودمو گرفتم !

بااااید ارتباطم کم شه !

&. ایشالا هر جا که هستی شاد باشی و خندون !

&. گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

&. باید چند روزی را از این دنیا مرخصی بگیرم ... !

&. هر کاری که از دستم بر اومد براش انجام دادم . دیگه بی حساب شدیم نه ؟!

&. اون ترسی که از بچگی تو وجودم بود ، اون چیزی که کابوسِ همیشگیم بود ...

هیچوقت ، هیچکس نفهمید !

:((((((((((((((((((((
&.‌ فکرِ مرگِ عزیزانم هر لحظه دیوونه ترم میکنه :(((((((

&. من نه حوصله نصیحت دارم ،‌نه حوصله ی حرفای همیشگی! 

&.‌وقتی آهنگِ دوسِت دارم که داشت پخش میشد ، همه داشتیم باهاش میخوندیم .

اما تو اولین دوسِت دارم رو اینقدر بلند گفتی ، که تو اون همه صدا ، صدای تو بلد شده بود !

و اصلا هم آهنگ رو نخوندی !

خوبه که دوسش داری ...

امیدوارم خوشبختش کنی‌!

&.‌ اگر نبودی ، الآن نبودم !

&. من دارم خفه میشم ........................

:((((((

&.‌ اینم از عیدِ ما !!

این یک هفته ی آخر رو هم که مثلِ چی فقط باید بشینم فیزیک بنویسم و ریاضی و اینا !

خونده شد رسما تو درسم !

&.‌ زیادی غیرتیَم نه ؟!

&.‌ خداااااااااااااااااا.........................................

&. قیافه ی همیشگیِ من !

 

/ 27 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آی سا

نوشتی و نوشتی بازم هست...هیچوقت تموم نمیشه

آی سا

همشه با فیزیک درگیریا

آی سا

بهش فکر نکن...یه روز همه مجبوریم تا آخرین نفسمون بهش فکرکنیم...مجبورمون میکنه

آی سا

دوست داشتن واقعی با حضورش آدمو خوشبخت میکنه...خیالت راحت عزیزدلم

نغمه

سلاااام مرسی بابت رمز. سلامت باشی. انشالله که فیزیکتم عاالی شه[ماچ]

ghazal

azizam ishala khoshbakht shan.......bia ba ham morekhasi begirim[ناراحت][قلب]

مریم بانو

اول ممنونم از اعتمادت. دوم امیدوارم که عروس و داماد این ژست خوشبخت بشن. سوم اینکه ایشالا فیزیکت تمام شد. چهارم : زیاد به خودت سخت نگیر دختر. پنجم: امیدوارم همه چیز - همانطور که دوست داری پیش بره. ششم: موفق باشی.[بغل][قلب][لبخند][گل]

مریم بانو

باز هم تبریک میگم. ایشالا عروسی خودت گلم. [قلب][گل]

جودی ابوت

وای o.O من هنگ کردم اسلا نفهمیدم چی خوندم چی شد عروسی ِ کی بود؟ :|

شکلاتی

سلاااااام[نیشخند]چرا آپ نمی کنی شما؟![منتظر]