139. نفسم در نمی یاد ... ! به چشام خواب نمی یاد ... !

گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

گریهگریهگریهگریهگریه

خداااااااااااااااا....................................

خـــــــــــــــــــــــداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا...................................

قهرم باهاتتتتتتت...........

ازت یه دنیاااااااااااا دلگیرمممممممممم................................

خداااااااااااااااااااگریه

جز تو به کی التماس کنم من ؟!؟!؟!؟!؟!؟؟!

خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

میشنوی؟!؟!؟!؟!؟!

کل روز رو گریه کردم..........

کل شب تا جایی که از گریه بی حال شدم و خوابم برد گریه کردم ............

چرااااااااااا آخه ؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟

خدااااااااااااااااااااااااااااااا

چه قدر التماست کنم ؟!؟!؟!؟!؟!

خدا چی کار کنم !؟؟!؟!

خدااااااااااااااااااا..........................................

خــــــــــــــــــــــــــــــــــدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

...................................................

گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

گریهگریهگریهگریهگریه

&. 2 مین بعد نوشت ! :

خدااااااااااااااااااااگریه

2 مین هم نشد این همه من التماست کردم !!!!!!!!!!!!!!

از دیروز همش دارم میشنوم !!!!!!!!!!!!!!!!

میدونم خودم خواستم اینو !

ولی نخواستم که همش از این چیزا بشنوم !

به خودت قسم نمیتووووووووونمممممممم..........

به خودت قسم منم آدمم .......................

گریهگریهگریهگریهگریه

چی میشه به حرفام گوش کنی ؟!؟!!؟؟!

خداااااااااااااااااااااااااااااااگریه

 

/ 0 نظر / 2 بازدید