خدایا .... منتظریم ...

مامان ؟!

بیا خونه دیگه ...........گریه

میدونم من بدم ..........

میدونم بابت من کلی حرص میخوری و اذیت میشی ..........

میدونم هیچ وقت دختر خوبی نبودم براتگریه

ولی ماماااااااااااااااان ................

تو رو خدااااااااا زودتر بیاااااااااا ......... سااااالمِ سالم ..............

مامان .......................................

گریهگریهگریهگریه

فدات شم من ..................

مامان ............

بدونِ‌تو نمی شه زندگی کرد ...............

بدونِ‌ تو نمیشه نفس کشید .........................

مامان .............................

من خیلــــــــی بدم .....................

هیچ وقت واست خوب نبودم ......................

نصفِ مریضی هات تقصیر منه .......

از بس از دستم حرص میخوری ................

به خدا غذا خوردنم دستِ خودم نیست ..........

بمیرم من ......................

کلی زجر کشیدی ..........................

*****************

خدااااااااااااااا ............

شکـــــــــــــــــــــرت ........................

خواهش میکنم زودتر خوبش کن ..................

التماست میکنم ....

/ 43 نظر / 32 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ح.ق

مرخص شدن؟خدا رو شکر.حالشون چطوره؟

ح.ق

امیدوارم دیگه هیچ وقت هیچ چیزی نتونه ناراحتت کنه.... [بغل]

شکلاتی

[قلب]

ح.ق

از کجا افتادی؟[سوال]

نینیش

[قلب]

مهسا

سلام خداروشکر که مامانت خوبه الان[قلب]

ح.ق

آهان از اون لحاظ...ینی سرمه خوردگی و اینا...یا جدی تر؟

ح.ق

منظورم سرما خوردگی بود...[نیشخند]