184. هیچکی نمیفهمه چه حالی دارم ...

خداااااااا چی شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چی شده که اینجووووووور گریه می کنه و پشت هم دعا می خونه ؟؟؟؟

چی شده که اون رفته اونجا اونم وسط هفته !!!!!!!

من می ترسممممممممم....................................

امروز نامم رو زدن به برد به عنوان دانش آموز ممتاز آبان ماه ..........

خواستم به این بهانه زنگ بزنم .............................

بهم دروغ گفتن که واسه کار داره میره!!!!

این همه سال نرفت الآن وسط هفته واسه کار ؟!

نمیدونم باید نشون بدم میدونم یا نمیدونم‌!!!

 ن میگه باید نشون بدی درک می کنی .......

نمیدونم....................................

اشکام وای نمستن..........

خداااااااااااااا :((((((((((((((((((((((((((((((((

التمااااااااااست می کنم چیزی نشه................................

نمیدونم چیکار کنم ....................

حتما یه چی شده که این همه راه ب ا رفته اونجا !!!!!!

خدا ...

چقدر التماست کنم ؟؟؟

...........

وای اون چیغ ها یادم می یاد...........................................

.......................

نوشته بود " دمی نمانده تا رهایی ... "

چرا اون رهایی اینجوری شده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

موقع شام شاید رفتم حرف زدم ..................

....................................

..................

......

...

.

/ 0 نظر / 2 بازدید