...

هم اکنون در دانشگاه نشسته‌ام. و به جای گوش دادن به حرف استاد. مشغول خوندن اینجا و نوشتنم.

لعنت به اینجا که اووونهمه نوشته هامو پاک کرد.

خیلی خستم.

نمیدونم دلم چی میخواد...

"آغوش گرم" ؟!

شاید...

/ 0 نظر / 77 بازدید