پست های ارسال شده در آبان سال 1392

خدااااااا .................... مامانمو زود تر خوب کن .............

خداااااااااااا ................... التماست میکنم ............................... خوبش کن زوووووووووووووود مامااااااااااااان ...................... تو خونه بدون تو نمیشه نفس کشید ......................... خدااااااااااااااا...................................... التماااااااااااااست میکنم ........................................ زودتر خوبش کن ................................. ................... دعا کنین ... ادامه مطلب
/ 27 نظر / 26 بازدید

...........................خدااااااااااااااااااااا.........................

خداااااااااااااااااااااااااااااااااا بگو همش یه خوابه ........................ من از این خوابا دیده بودم ............................................ خداااااااااااااااااا ببین داره بارون می یاد....................... خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تو رو به همین برکت ............... تو رو ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 26 بازدید