34. عشق ...

چه بازی ای می کند در قلبم.

عشق را می گویم.

آخ که نمی دانی در قلبم چه خبر است.

نمی دانی که چه سخت است من همیشه باید قوی باشم.

تا تو پیش من آرامش داشته باشی.

آخر چه مقاوم چه ضعیف که باشم ، من پیش تو آرومم.

و در آغوشت...

آغوشت خلاصه ی بهشت است.

خلاصه ی زیبایی ها...

 

 

 

/ 4 نظر / 8 بازدید
زینب

حسی جون حال کردی اومدم؟ همون روز که گفتم نمی ام[نیشخند] تازه خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خوشکل بود امیدوارم همیشه بخندی همیشه ی همیشه ی همیشه[بغل]

زینب

لیلی زیر درخت انار نشست.درخت انار عاشق شد.گل داد سرخ سرخ.گلها انار شد داغ داغ.هر اناری هزار دانه داشت.دانه ها عاشق بودند.دانه ها توی انار جا نمیشدند.انار کوچک بود.دانه ها ترکیدند.انار ترک برداشت.خون انار روی دست لیلی چکید.لیلی انار ترک خورده را از شاخه چید.مجنون به لیلی اش رسید.خدا گفت: راز رسیدن فقط همین است.کافی است انار دلت ترک بخورد.

کوثر

کاشکی گاهی وقتا خدا از پشت اون ابرا میومد بیرون گوشمو محکم می گرفت و داد می زد که آهای بگیر بشین سرجات ... اینقده غر نزن همینه که هست! بعد یه چشمک میزد و آروم توی گوشم می گفت: همه چی درست میشه.......! [بغل][ماچ]

آزاده

ای ز گندمزارها سرشارتر ای ز زرین شاخه ها پر بارتر ای در بگشوده بر خورشیدها در هجوم ظلمت تردیدها با توام دیگر ز دردی بیم نیست هست اگر، جز درد خوشبختیم نیست ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~