63. زمین باران را صدا می زند ...

چرا خودت را میان ابر ها پنهان کرده ای ؟

نترس ...

راحت ببار ...

قول می دهم ...

به گل های باغچه ی خانه تان نگویم ،

که برای آنها نمی باری ...

/ 10 نظر / 4 بازدید
دنیا

زیبا بود..[دست][لبخند][گل]

delara

ممنون که اومدی عزیزممممممممممممم

عمو علی

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

خواهر طوفانی دوتا کلمه که نشد پروفایل لطفا برو کاملش کن. وای فهمیدم می ........

Sleepy Angel

خیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی ناز بود!! ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ (◡‿◡✿)

شقایق

خیلی قشنگ بوووووووووووووووووووووود[ماچ][ماچ] آپم[نیشخند]

هستی

سلام گلم...ممنون که سرزدی...خوشحالم کردی.

بابانوئل

جای فکر کردن داره![متفکر]