177. گریه کنم یا نکنم ... حرف بزنم یا نزنم ...؟!!

 گریه کنم یا نکنم ...

حرف بزنم ، یا نزنم ...

...

دلم میخواد بغلم کنی ، های های گریه کنم ...

نه اینجوری که اشک بریزمو سریع پاکش کنم ...

...

با ذوق زنگید ، 

صدای اتوبوس میومد ،

گفتم تو اتوبوسی؟

و قطره ای اومد ...

آره ، ولی تو شهرم ، تو راه نیستم

گفت رفتیم سینما ، گفتم شهر موشها؟

گفت آره چقدر خوب بود و ...

خودمو کنترل کردم و سعی کردم من هم تفسیر کنم و به ظاهر بخندم ...

 

باز مریض شده و آلرژیش مریضیشو بیشتر کرده !

...

177!!

/ 9 نظر / 4 بازدید
مهدی

خندیدن ظاهری، حسه تلخیه واقعا...

محمد

گریه که خوبه حرف زدن هم که خوبه شهر موشها هم که خوبه خود کنترلی هم که عالیه ۱۷۷ هم احتملا خوبه عیدت هم مبارک [گل]

سرمه

خواهر طوفانی وقتی اون شاده و داره از لحظاتش استفاده میکنه تو چرا ناراحتی؟ تو هم بخند عزیزم.

سرمه

عیدت مبارک [قلب]

ح.ق

.....[بغل]

ح.ق

عیدتم با تاخیر مبارک[ماچ]

ندا

پارادوکس حالت رو بذار همینجوری بمونه..خودش راهشو پیدا میکنه

حامدچاری

سلام[گل] میهمان وبلاگت بودم و از مطالب زیبایش استفاده کردم موفق باشید