13. فراموشی...

       

 

مرا فراموش مکن.

من سایه ی تو هستم.

مرا فراموش مکن.

زیرا تو در آسمانی و من بر روی زمین

در انتظار یک لحظه چشم انداختنت!

 

.........................

 

دیگه از هرچی عروسیه بدم میاد.

دیگه حوصله ی اینجور چیزا رو ندارم.

 

my god

stop please.......

Iٰm so tired....................

 


 

 

/ 6 نظر / 4 بازدید
آوا

چرا از عروسی بدت میاد ؟چی شده ؟ [نگران]

نگار

خیلی زیبا بود...[قلب] [ماچ]

آزاده

باید تو رو پیدا کنم؛ شاید هنوزم دیر نیست...

زینب

اگه من هم جای تو بودم از هر چی عروسی بدم مییومد [نیشخند] متنت هم خیلی زیبا بود خوشگل خانم[تایید][دست][دست][لبخند][چشمک]

کوثر

در قید غمم، خاطر آزاد کجایی؟ تنگ است دلم، قوت فریاد کجایی؟ با آنکه ز ما یاد نکردی.. ای آنکه نرفتی دمی از یاد کجایی؟ عالی بود عزیزدلم[ماچ][بغل]

sleepy Angel

no no no no more tomorrow.......