2. کودک ...

          


سحر گاهی بود.
کودکی را دیدم.
بر روی سجاده اش نشسته بود.
بر روی سجاده اش دریایی از مروارید بود.
چشمانش تر بود.
نمِ عشق.
عشق خدا در درونش فوران می کرد.
به ظاهر تنها بود.
اما نه.
او تنها نبود.
در قلبش صدایی شنیدم.
قلبش گرمای خاصی داشت.
گرمای وجود خدا!
معصوم بود و پاک.
کودکی بود.
با هر دم و باز دمی،اتاق پر از عطر یاس می شد.
خدا در وجودش بود.
در درون درونش!
از چیزی رنج می برد.
این را از مرواریدهای روی سجاده اش در یافتم.
رنج دلتنگی برای خدا!
او کودکی بود.
معصوم و پاک.

 

..........................................................................

اون روزا یعنی قبل از اینکه اینو بنویسم، وقتی نماز می خوندم این تو ذهنم می یومد.

بچه ها واقعا پاکن.

و ممنونم از خدای خوبم که این قدرتو بهم داده که بتونم یه چیزایی رو به قلمم بیارم و باعث شادمانی دوستان و عزیزانم بشم.

شکرت خداجونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقلب

 

/ 24 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
sleepy angel

________________________________BBBBBBBBBBBB _______________________________BBBBBBBBBBBBB0 __BBBBBBBBB___________________BBBBBBBBBBBBBBB, _BBBBBBBBBBBB________________BBBBBBBBBBBBBBBB0, _BBBBBBBBBBBBB_______________BBBBBBBBBBBBBBBB0 BBBBBBBBBBBBBBBB____________BBBBBBBBBBBBBBBBB, _BBBBBBBBBBBBBBBB___________BBBBBBBBBBBBBBBB0, __BBBBBBBBBBBBBBBB_________BBBBBBBBBBBBBBBBB, __BBBBBBBBBBBBBBBB_________BBBBBBBBBBBBBBBB, ___BBBBBBBBBBBBBBBB________BBBBBBBBBBBBBBB, ____BBBBBBBBBBBBBBB________BBBBBBBBBBBBBB0, _____BBBBBBBBBBBBBB_______BBBBBBBBBBBBBB0, ______BBBBBBBBBBBBB_______BBBBBBBBBBBBBB, _______BBBBBBBBBBBBB______BBBBBBBBBBBBB, ________BBBBBBBBBBBB______BBBBBBBBBB00, __________BBBBBBBBBB______BBBBBBBBBBB, ___________BBBBBBBBBB_____BBBBBBBBBB0 ____________BBBBBBBBB_____BBBBBBBBBB ______________BBBBBBB_____BBBBBBBB0 ______________BBBBBBB_____BBBBBBBB _______________BBBBBB_____BBBBBBB ________________BBBBBBBBBBBBBBBBB_ ______________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ____________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_ __________BBBBBBBBBBB

sleepy angel

___________________________________o88888o _________________________88o_____o88888888 _______________________o888o___o8888888888 _______o888ooo________o8888o_888888888888 __ooo8888888888888___88888888888888888888 ___*88888888888888o_88888888888888888888 ___o8888888888888__88888888888888888888 __o8888888888888__88888888888888888888 ___88888888888*__888888888888888888* ______*88888*___888888888888888* _______888888__88888888888888* ______o88888888888888888888* ____o888888888888888888888888888888888888888oo ___8888888888888888888888888888888888888888888o _o8888888888888888888888888888888888888888888* 888888888888888888888888888888888888888888** *8888888888888888888888888888888** _*88888888888*_88888 __8888888888*___*8888 __8888888888_____88888o __*888888888o_____88888o ___88888888888_____*8888o ___*888888888888o___*8888o ____*8888888888888o___*888o _____*88888888888888____8888 _______8888888888888o____*888 ________888888888888______*888o _________8888888888*_______*8888 _________*8888888888oo______*888 _________

sleepy angel

xxxxxxx______xxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx ___xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx ____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _________xxxxxxxxxxxxxxxxxx ___________xxxxxxxxxxxxx _____________xxxxxxxxx ______________xxxxxx _______________xxxx _______________xxx ______________xx _____________x ___________x ________xx ______xxx _____xxxx ___xxxxxx ___xxxxxxx ____xxxxxxxx ______xxxxxxxx ________xxxxxxxx _________xxxxxxx _________xxxxxxx ________xxxxxx _____xxxxxxx ____xxxxxx ___xxxxx __xxxx _xxx _xx

sleepy angel

_____________8__88_____8 ____________88_8__8_____8 ___________888_____88___88888 __________8888______88_8____88 _________8888_______88______8_8 _________8888_______88______8_8 _________8888_______8_______8 _________8888_____8_______8 __________88888____8______8 ___________8888888______8 __888_________88888_8 8888888________88_____ _8888888_______8_____ __888888_______88_____ ___88_____8_____8_____ ____8______8____8_____8_88 _______8888_8__88_8_88888 _____888888_8_88__8888888 ____8888888__88______88888 ____88888_____8_________888 ____88_________8__________8 _____8_________8_____ _______________8_____ ____________8_8_____ _____________88_8_____ ______________88_____

مازیار

روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است آری افطار رطب در رمضان مستحب است روز ماه رمضان ،زلف میفشان که فقیه، بخورد روزه خود را به گمانش که شب است

هستی

در گیر رویای توام،منو دوباره خواب کن،دنیا اگه تنهام گذاشت،منو تو انتخاب کن

آزاده

هوا سرد بود باران میبارید.کودک آهسته به خدا گفت خدا حون غصه نخور درست میشه [بغل]

آزاده

آی خدا دلگیرم ازت.... خیلی میترسیدم که این جمله رو بنویسم.ولی بالاخره...

شکلاتی

هوا بارانی ست ولی شیشه ؛ چرا بخار نمیگیری ؟ نترس ؛ رفت … دیگر اسمش را رویت نمی نویسم !

شکلاتی

[خنثی] [نگران] [گریه]