180.بالاخره پدربزرگی دیگر پر کشید ... !

امروز بعده مدرسه که رفتم کلاس زبان، فاطمه که اومد ، گفت نمی یاد منتظر نباش ...

فکر کردم طبق معمول داره شوخی می کنه ...

گفتم چرت نگو ، گفت نه والا زنگ اول دوم اومدن دنبالش رفت ! مثله اینکه پدربزرگش......

گفتم  چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 10 بار پرسیدم مطمئنی؟؟؟؟ منتظر بودم بگه نهههه!!!! اشتباه دیدم شاید!!! ولی هی میگفت مطمئنم اونی که دیدم خودش بود!

شاید مریض شده حالا ! گفتم نه ... اگر مطمئنی درباره پدربزرگش بود پس............

چی کار می تونستم بکنم اون لحظه؟!؟!؟! بی گوشی بی هیچی !!! اونم گوشی نداشت !! آدرسم نداشتم ...

خواستم بر گردم نذاشت !

با گوشیش زنگ زدم گوشی نگرفت ! سپیده رفت شارژ گرفت و تا بره من .......

اومد و اسمس دادم و جواب نداد !

مگه می گذشت ساعت؟!؟!؟!؟!

چهار و نیم که شد پریدم بی هیچ خداحافظی دویدم !

دویدم تو خیابونا !

دیدم نفسم طاقت نداره ، الآناس که وایسه !

نمیدونم چی جوری؟! فقط خودمو رسوندم خونه و گوشیمو برداشتم و دیدم ....

زنگ زدم یه بار دو بار سه بار ........ جواب نمیداد........

رفته بود سر مزارش قرآن می خوند تنهایی.........

کل اون چند ساعتی که فهمیدم تو سرم پر از صدای جیغ و گریه بود !!!!

توجه نمی کردم که کجام؟!؟ مهم نبود واسم ...... اشکام می یومدن خودشون !!

بعد از نمیدونم چندمین بار گوشی گرفت ...

معلوم بود خیلی سعی کرده صداش خوب باشه !

هر کاری کردم آدرسو بهم نداد ... گفتم تو نقشه سرچ می کنم تو حداقل اسمشو بگو ... به یکی از بچه ها که اونورا زندگی می کنه اسمس دادم تو شهرتون چند تا آرامگاه دارین؟! جواب نداد ...

تهدیدم کرد هی بگی می خوام بیام گوشیمو خاموش میکنم ...

منم دیگه نتونستم چیزی بگم ...

دوباره خانواده ای بی پدربزرگ شد ...

حسرت داشتنش که به دل من موند !

حسرت جمع شدن تو خونه پدربزرگ ...

واس همین نمیخوام این حسرت تو دل هیچکی بمونه ...

آدم به این خوبی...

چرا اینقدر زجر کشید؟!

البته الآن از زجر کشیدن تو دنیا خلاص شد ...

الآن آرامش داره ...

من باید اونجا باشم ... اونجایی که نمیدونم کجاست؟!

....

/ 3 نظر / 3 بازدید
babanoel

Tasliat... [دلشکسته][گل]

ح.ق

خدا رحمتشون کنه[گل] ندیدنش سخته دیگه نداشتنش سخت تر...

سرمه

خدا بيامرزتشون[گل]